برگزاری جلسه کمیته بحران و حفاظت از منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دزپارت، جلسه کمیته بحران و حفاظت از منابع طبیعی به ریاست مهندس قیصری معاون فرماندار و با حضور سایر اعضای این کمیته در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص همکاری تمامی دستگاه ها در جهت مشارکت و پشتیبانی از نظر امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی با اداره منابع طبیعی در صورت بحران حوادث احتمالی آتش سوزی در منابع طبیعی و اراضی کشاورزی برای عملیات اطفا حریق انجام شود بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

 

145