وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات

 

فرماندار

فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان  نماینده عالی دولت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر ، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهند بود.

اهم مسئولیت فرمانداران در ارتباط با شهرستان به شرح ذیل است

برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان و  تشکیل جلسات شورای تأمین به ریاست فرماندار و تامین امنیت شهرستان  از طریق نیروهای انتظامی
نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن اولویت‌ها.
هماهنگ ساختن ارگان‌های اداری و اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در اجرای سیاست عمومی دولت.
فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.
جلوگیری از پیش‌آمد‌های نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات غیرمترقبه و کمک به آسیب دیدگان.
مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانین و مقررات.
نظارت برانجام وظایف مربوط به امور شهرداری‌ها طبق مقررات قانونی شهرداری ها.
نظارت در امور جمعیت‌‌ها و احزاب و جلوگیری از فعایت‌های غیر قانونی.
مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
نظارت و مراقبت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان(با تشکیل جلسات کارگروه کشاورزی).
نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی اجتماعی و بهداشت و درمان.
مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
تشکیل کارگروهها و شوراهای مختلف با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط در شهرستان و به ریاست فرماندار جهت هماهنگی و نظارت و اتخاذ تصمیمات لازم که اهم این شوراها و کارگروهها در شهرستان اهواز عبارتند از :

شورای اداری شهرستان

کمیته برنامه ریزی شهرستان

شورای سلامت و امنیت غذایی

شورای آموزش و پرورش

شورای راهبردی سواد آموزی

شورای کشاورزی

شورای مسکن

ستاد توانمند سازی مناطق حاشیه نشین

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی

ستاد انتخابات

ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه

مسئول دفتر فرماندار

هماهنگی و پیگیری اهم مسائل طبق دستور فرماندار تا حصول نتیجه.
تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی فرماندار
پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران
راهنمایی ارباب رجوع
تنظیم وقت و رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
دسته بندی نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونین
انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

بخشداران

شهرستان دزپارت به  دو بخش مرکزی و قارودن تقسیم شده است .

اهم وظایف بخشدار به شرح ذیل است

اجرای سیاست عمومی دولت و حفظ نظم و استقرار امنیت.
نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگ ساختن فعالیت‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی.
فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی.
اقدام در رفع حوائج ضروری اهالی و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگیری از پیش‌آمدهای نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب‌دیدگان.
نظارت در امور جمعیت‌ها و احزاب و جلوگیری از فعالیت‌های مضر و خلاف قانون.
برگزاری و نظارت بر انجامانتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی روستاها طبق قوانین و مقررات .
نظارت عالیه بر کار ادارات در سطح بخش.
نظارت بر امورات دهیارها.
صدور مجوز ساخت و ساز و نظارت بر آن‌ها.
برگزاری همایش‌های شوراهای اسلامی و آموزش شوراها و دهیاران.
سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همکاری شوراهای اسلامی
تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذکور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
بررسی نیازها و مشکلات روستائیان
انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق
ارسال گزارش وضعیت امور بخش و انعکاس مشکلات و نیازها به فرمانداری

 

امور  اجتماعی و انتخابات

بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها
بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
امور ثبت ، ساماندهی و مدیریت توسعه سازمانهای مردم نهاد ( سمن=NGO) فعال در حوزه شهرستان
موارد مرتبط جمع‌آوری و ساماندهی و ضعیت متکدیان و اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شوراها و همه‌پرسی‌ها.
برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات
برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات
تهیه شناسنامه انتخاباتی
شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و کنترل انتخابات به فرماندار
استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم
تکمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان
پیگیری امور مربوط به اصناف و اتحادیه های مربوط
پیگیری مسائل مربوط به توزیع سوخت و توزیع و امحاء کالابرگ ، تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار
دبیر جلسات شورای آموزش و پرورش  ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی  ، ستاد انتخابات
بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر  و تهیه گزارش
نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاکسیرانی و شرکت حمل و نقلارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان
جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولین ذی ربط
پاسخگویی به ارباب رجوع
رسیدگی به شکایات مردمی و پیگیری تا حصول نتیجه
انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

روابط عمومی

جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
ارتباط مستقیم با روابط عمومی ادارات شهرستان
تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان با حضور مسئولین روابط عمومی ادارات شرکتها و دستگاههای اجرایی شهرستان و رسیدگی به معضلات و مسائل و راهکارهای ارتقاء سطح روابط عمومیهای شهرستان
همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه و عکس
انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
تشکیل جلسات هماهنگی مناسبتهای ملی و مذهبی با حضور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان و دستگاههای ذیربط
تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
دبیر جلسات شورای اداری شهرستان ، مناسبتهای ملی و مذهبیاز قبیل دهه فجر ، روز قدس ، هفته دولت ، بزرگداشت شهدای هفتم تیر ماه ، سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) ، ۱۳ آبان …
پوشش خبری و تصویری جلساتی که در فرمانداری و ادارات شهرستان با حضور فرماندار و معاونین فرمانداری تشکیل می گردد.
تهیه پیامهای تبریک و تسلیت، تهیه و نصب پلاکاردها به مناسبت های مختلف.
تهیه و توزیع نشریات و مطبوعات جهت مدیران و واحدها
جمع بندی و تهیه فعالیتهای سازمان در مقاطع مختلف جهت تهیه گزارش و درج در نشریات و بولتن های خبری
مدیریت و هماهنگی در برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها و مراسم گرامیداشت مختلف و مناسبتهای ویژه و استفاده مطلوب از وسایل کمک آموزشی در آنها
برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های کارگزاران دولت به رسانه ها و جامعه .
نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ودانشجویان به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور .
برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی فرماندار
انتخاب مشاوران از صاحبنظران ،کارشناسان و متخصصان به انگیزه تقویت ارتباطات ، ارتقاء سطح نوآوری و خلاقیت و بهره گیری از دانش تخصصی در روابط عمومی و اعتلای جایگاه روابط عمومی در افکار عمومی .
تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .
بررسی پیگری و پاسخگویی مسائل مطروحه در مطبوعات و صدا و سیما و موارد مطرح شده از سوی مردم و ارائه گزارش به مافوق
انعکاس مشکلات موجود درون سازمانی و برون سازمانی به فرماندار

 

دفتر امور بانوان

بررسی و مطالعه در زمینه‌های گوناگون مسائل و مشکلات و نارسائیهای جامعه زنان در شهر، بخش و روستا بر اساس الویت‌ها و ضرورت‌ها.
بررسی راه‌کارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان بر اساس نیازهای جامعه شهری و روستایی
ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور بررسیبررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان در در سطح شهر، روستا و بخش
بررسی راهکارهای عملی در جهت رفع موانع،محرومیت‌ها و تبعیض در مورد زنان
بررسی زمینه‌های استفاده از رسانه‌های گروهی در جهت آموزش و ارتقا< سطح فرهنگ جامعه
شناسایی چهره‌های موفق بانوان
انجام اقدامات کاربردی مؤثر در جهت جلب زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی
تهیه گزارش از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط به زنان در سطح شهرستان و ارائه به مراجع ذیربط.

 

اداره سیاسی

رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره
کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
۱رائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی و احزاب
جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و …
پیگیری موارد شکایات و نامه های مرتبط با امور انتظامی ، سیاسی و امنیتی
دبیر جلسات شورای تامین ، کمیسیون مقابله با سرقت ، کمیسیون کارگری ، کمیسیون دانشجویی ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، ماده ۲ ثبت احوال
انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

اداره امور مالی اداری

امور مالی

نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم .
تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و … پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز
اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و اقدامدر وصول اعتبارات تخصیصی براساس قوانین و مقررات مربوطه
انجام امور دریافت هاپرداخت های مستمر و غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده .
تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر فرمانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط .
اقدامدر وصول وجوه اعتبارات براساس در خواست های صادر شده .
رسیدگی به اسنادهزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه .
خرید ، توزیع و تعمیر لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه .
تهیه و تنظیم و نگهداری حساب انبار و اسناد خرید .
مراقبت در حفظ اموال ادارهو ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود

امور اداری

مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان ۷- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
انجام امور مربوط به انتقالات
پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری
بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان
پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید
معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت
تهیه و تنظیم گزارشات ، آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
انجام کلیه ی امور پرسنلی و اداری کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده .
تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان
اقدام در جهت اجرای مقررات انضباطی کارکنان و نظارت بر حضور وغیاب کارکنان
تهیهو صدور احکام مرخصی های کارکنان در حدود قوانین و مقررات مربوط.
ایجاد تسهیلات لازم به منظور تأمین رفاه کارکنان فرمانداری و واحدهای تابعه.
تنظیم برنامه کشیک در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل و نظارت بر نحوه کار آن ها .

دبیرخانه

دریافت ، ثبت ، اندیکس عادی فرمانداری اعم از وارده یا صادره .
توزیع نامه ها و مرسوله های  وارده مربوط به واحدهای مختلف
ارسال و تحویل کلیه مکاتبات صادره فرمانداری
تایپ نامه های اداری ، صورتجلسات ، فرمها و …
تکثیر اوراق و نامه اداری فرمانداری .

بایگانی

بایگانی و نگهداری کلیه ی مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی فرمانداری .

نقلیه

تنظیم ماموریت اداری وسائل نقلیه و نوبت کشیک رانندگان
پیگیری تجهیزات و لوازم مورد نیاز وسائل نقلیهو پیش بینی نیازمندی های سالانه
رسیدگی به امور تعمیراتی وسائل نقلیه

خدمات

رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد
نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
تنظیم سرویس تلفن ، روشنایی و تأسیساتو برنامه کار خدمتگزاران