منشور اخلاقی

منشور اخلاقی سازمانی فرمانداری شهرستان دزپارت

 

 1. نظم و آمادگی لازم برای ارائه خدمات به ارباب رجوع :
 • حضور بموقع کارکنان در اداره و رسیدگی به موقع درخواست های مردم
 • تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت شغلی
 • استفاده از پوشش متناسب با هدف و فرهنگ جامعه
 • اختصاص وقت و زمان مناسب جهت شنیدن مطالب ارباب رجوع
 • ارائه اطلاعات صحیح و راهنمایی نمودن ارباب رجوع
 • عدم استعمال دخانیات در محیط اداری
 1. رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع :
 • خوش رویی و متانت با همکاران و ارباب رجوع
 • ارائه خدمات با رعایت و انصاف و بدون تبعیض (قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و… )
 • رعایت ضوابط و مقدمات موجود و عدم پذیرش توصیه و هر گونه سفارش
 • رازداری و عدم افشاء اسناد و مدارک محرمانه به افراد غیر مجاز
 • ایجاد زمینه ارتباط برای مردم مناطق محروم و دور افتاده با مسولان
 • عدم محرومیت مردم از ملاقات حضوری و احقاق مردم ناتوان وضعیت
 1. استفاده از دستورات خارج چارچوب و مقررات سازمانی :
 • اجتناب از دستورات خارج چار چوب و مقررات سازمانی
 • رعایت دقیق قوانین و مقررات برور از سلایق و عقاید شخصی
 • اعمال تشویق و تنبید کارکنان طبق ضوابط و استفاده بهینه از امکانات و اموال سازمانی
 • وفاداری و احساس اعتماد بین کارکنان و مردم و داشتن تواضع در برخورد با ارباب رجوع
 1. ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع :
 • ایجاد زمینه ارتباط مستقیم به ارباب رجوع
 • توجه کامل به صحبت ها و نظرات و خواسته های مراجعات
 • رسیدگی لازم و به موقع نسبت به بعضی از خواسته های مردم توسط مسئولان مافوق
 • ایجاد ارتباط سریع ، روان ، بی تکلف بین ارباب رجوع و مسئولان و پاسخگویی به نیاز آنان
 • ایجاد فضای مناسب جهت اظهار نظر و اعتماد کارکنان نسبت به یکدیگر
 • انجام فعالیت ها ، با توجه به نیاز مردم در زمان مشخص و پیش بینی شده
 • انجام وظایف بصورت مؤثر و کار آمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی