تماس با ما

فرمانداری شهرستان دزپارت

آدرس: بلوار امام خمینی

پیش شماره: ۰۶۱۴

تلفن:۴۳۶۸۳۶۴۶

نمابر:۳۶۴۶

پست الکترونیک: dezpart@ostan-kh.ir

 

 

پست الکترونیک بخشداری مرکزی دزپارت: bakhsh-markazi-dezpart@ostan-kz.ir

پست الکترونیک بخشداری قارون: bakhsh-gharon@ostan-kz.ir